Taidelähtöiset eroseminaarit


Olipa tämä aivan mieletön matka itseen. Vaikka olisikin ihmisenä ujo tai ns. "ei taiteellinen", menetelmä on aivan loistava! Olette kyllä tajunneet jotain todella olennaista henkisestä kasvusta ja itsetuntemuksen tiestä. (Taidelähtöisen eroseminaarin osallistujapalaute) 

Olen vetänyt lukuisia Bruce Fisherin jälleenrakennusmetodiin perustuvia eroryhmiä ja havainnut, että kaikki eron tuottamat tuntemukset eivät mahdu sanoihin. Kaikille erokriisissä kamppaileville puhuminen ei yksin riitä.

Yhdessä tanssi- ja yhteisötaiteilija JAANA TURUSEN sekä näyttelijä ELISA SALOn kanssa olemme kehittäneet Bruce Fisherin teoksen ”Jälleenrakennus – kun suhteesi päättyy” pohjalle toiminnallisen vertaisryhmän, jossa työstetään luovin menetelmin eron tuomia kipeitä tunteita; surua, vihaa, luopumisen tuskaa.

Työpajassa etsitään välineitä sekä voimavaroja uuden elämänvaiheen rakentamiseksi, käydään läpi koettua ja kurkotetaan kohti uutta. Kokonaisuus rakentuu liikkeestä, draamasta sekä sanasta ja kuvasta. Jokaiselle illalle on valittu selkeästi yksi teema (SOPEUTUMINEN, VIHA, SURU, jne), joita käydään teoriaosuuden jälkeen läpi vuoroin kehoa kuulostellen, vuoroin sanojen voimalla, kuvien kielen tai draamaharjoitteiden avulla.

Erokriisissä tuntuu kuin kaikki hajoaisi alta. Ryhmässä ryhdymme yhdessä kokoamaan palikoita, joille uusi, parempi elämänvaihe rakentuu.

Työpaja soveltuu niin eroa harkitseville kuin niille, joiden erosta on jo kulunut aikaa tai jotka ovat jo käyneet perinteisen Fisherin eroseminaarin. Taidelähtöisestä erotyöskentelystä lisää teoksessa Erosta eteenpäin (Wsoy 2014).

Vetäjinä:
 Fisher-ohjaaja, parisuhdekouluttaja, FM Marianna Stolbow


Näyttelijä, TeM Elisa Salo
, Tanssi- ja yhteisötaiteilija, TaM Jaana Turunen

Ilmoittautumiset: 
Marianna Stolbow
 040-8415404

 

Vetäjinä kanssani toimivat:


Elisa Salo

Olen helsinkiläinen näyttelijä ja näytelmäkirjailija, valmistunut Tampereen yliopiston Näyttelijäntyön laitokselta vuonna 2004 teatteritaiteen maisteriksi. Lisäksi olen opiskellut kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa, työskennellyt mm. Suomen Kansallisteatterissa, Teatteri Takomossa, Tampereen Työväen Teatterissa, Kuopion Kaupunginteatterissa, Jalostamo-kollektiivissa ja Yleisradiolla. Olen dubbannut useita animaatiohahmoja sekä näytellyt teatteriprojekteissa myös perinteisten teatterirakennusten ulkopuolella; palvelutaloissa ja vastaanottokeskuksissa, toiminut draamaharjoitusten vetäjänä ja teatteri-ilmaisun opettajana erilaisissa koulutus- ja harrastustyöpajoissa.

Jaana Turunen

Olen tanssitaiteen maisteri, koreografi, soveltavan tanssitaiteen kouluttaja, joogaopettaja ja tohtoriopiskelija Teatterikorkeakoulussa. Tässä vaiheessa elämääni näen tanssitaiteen kehotietoisuuden, itsetuntemuksen ja -ilmaisun sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin keinona, elämänalueena, jonka toivoisin kuuluvan mahdollisimman monen elämään.

Ryhmien ohjauksessa sovellan mm. kontakti-improvisaatiota ja autenttista liikettä sekä hyödynnän perehtyneisyyttäni improvisatorisiin prosesseiin, somaattisiin menetelmiin ja joogaan. Pyrin tukemaan ohjattaviani kokonaisvaltaiseen itsensä kokemiseen - näen tanssin ja luovan liikkeen tapahtumana, joka yhdistää tunteen, ajatuksen, kehon ja mielen.