SUOMALAINEN EROSEMINAARI


SUOMALAINEN EROSEMINAARI www.suomalaineneroseminaari.fi on vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja tapahtumia koulutetun ammattilaisen johdolla. Se pohjautuu amerikkalaisen psykologin Bruce Fisherin luomaan menetelmään, jota on sittemmin kehitetty Suomessa psykologi Kari Kiianmaan ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbowin toimesta sopivaksi suomalaiseen erotilanteeseen.

Ryhmässä käydään läpi eroon johtavat mekanismit, parisuhteiden rakenteet, käsitellään eroon liittyvää vihaa, surua, pelkoja ja yksinäisyyttä. Samalla rakennetaan hyvää pohjaa tulevalle elämälle. Uusitussa menetelmässä on varattu aikaa lapsen asemalle ja lasten erityiskysymyksille erossa sekä uusperheproblematiikalle.

Kyseessä on opetuksellinen menetelmä sekä työmalli, joka perustuu osallistujan omaan aktiivisuuteen. Iltojen aikana eroprosessia puretaan niin keskustelujen, luentojen, pienryhmätyöskentelyn sekä monien toiminnallisten harjoitusten avulla.

Marraskuun 2016 ja syyskuun 2017 välillä en ohjaa itse eroseminaareja, mutta kouluttamani ohjaajat aloittavat niitä eri puolilla Suomea niin yksityisesti kuin järjestöjen, opistojen ja kuntienkin toimesta. Löydät tietoja ohjaajistamme sivulta:

http://suomalaineneroseminaari.fi/vetajat 

Seuraavana aloittavat ryhmät eri puolella Suomea löytyvät osoitteesta:

http://suomalaineneroseminaari.fi/eroryhmat 

Ryhmien koot ja hinnat vaihtelevat paikkakunnittain. Ota yhteyttä alueesi vetäjään niin saat lisätietoja ja voit ilmoittautua.

Eroryhmä on monelle käänteentekevä kokemus. Se on tutustumismatka omaan itseen; omiin haluihin, haaveisiin, pelkoihin, vihaan ja suruun. Kokemus tuottaa myös koko joukon uusia ystäviä, tavalla tai toisella saman kokeneita mielenkiintoisia naisia ja miehiä tarinoineen, joiden näkökulma valottaa omaa kokemustasi uudelta kantilta.

Lisäksi eron käsittely antaa aikuiselle valmiudet tukea lasta eron aiheuttaman hämmennyksen, suuttumuksen ja surun keskellä.

Kokemukset ovat olleet kaikkialla erinomaisia. Eronneet eivät ole ryhmän avulla ainoastaan selviytyneet erokriisistään, vaan he ovat oppineet kurssilla kosolti itsestään kooten näin arvokkaita välineitä loppuelämän varalle.      

Sydämellisesti tervetuloa mukaan!


Käsittelemättöminä päättyneet parisuhteet tunkevat uusiin ihmissuhteisiin painona, pelkoina ja varjoina. Ne kantautuvat kaikuna menneestä sotkien tulevaa. Jokainen kompastumisemme on tosiasiassa oiva peili, joka antaa mahdollisuuden tarkastella itseään, nousta ylös ja edetä sen jälkeen entistä viisaampina nauttimaan elämän suomista mahdollisuuksista